R124631-509754 - Tècnic de valorització i transferència tecnològica

 
               Org. Oficiales y adm. pública
               R+D+i
- Interaccionar amb els diferents grups de recerca de la universitat per a assessorar-los en matèria de transferència - Treballar amb diferents grups de recerca de la universitat per a valoritzar la seva recerca, duent a terme anàlisi dels resultats de recerca, posant-los en contacte amb mentors o partners industrials, ajudant a preparar sol·licituds de finançament de proves de concepte, etc. - Avaluar els resultats de la recerca, específicament realitzant anàlisis de patentabilitat, de mercat i de llibertat d'operació - Protegir els resultats de la recerca, incloent el suport a la redacció de la patent, així com realitzar la gestió de patents, que comprèn, entre altres, la tramitació de sol·licituds de patent, i la interacció amb les diferents oficines de patents nacionals i internacionals. - Realitzar sessions de sensibilització, assessorament i formació en matèria de vigilància tecnològica, així com l’elaboració d’informes de vigilància tecnològica temàtics del seu àmbit - Promoure accions que vinculin els resultats de recerca amb les empreses, entre altres assistint a brokerage events
1
Cap de l'Oficina de valorització i Patents
0
Bellaterra
España
Barcelona
Es requereix: - Estar en disposició d’un títol universitari superior, d’enginyer o llicenciat, preferentment en l’àmbit de l’enginyeria química. - Nivell d’anglès alt tant parlat com escrit, preferentment nivell de Cambridge Advanced Certificat o C1 - Es valorarà disposar de coneixements o experiència en valorització, patents i transferència tecnològica vinculats a recerca
S’ofereix: - Contracte indefinit en aplicació a la disposició addicional quarta del Reial decret llei 32/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reforma laboral, la garantia de l’estabilitat en l’ocupació i la transformació del mercat de Treball - Horari laboral de 9 a 17, amb flexibilitat, amb una dedicació de 35 h/setmanals - El lloc de treball és al campus de la Universitat Autònoma de Barcelona (Bellaterra). - Retribució anual bruta de 35.383,70 €, més la quantitat corresponent al Plus Campus i la resta de complements salaries que pertoquin.
Indefinido
Les persones interessades han de presentar la seva candidatura a través de https://seleccio.uab.cat, sota la referencia 2022PILEUA95. El període d’enviament de candidatures tanca el 1 setembre 2022. Per a qualsevol, dubte relacionat amb aquesta oferta, podeu posar-vos en contacte amb o.patents@uab.cat
  
Per poder inscriure't has de registrar-te a la Borsa de Treball dels EIC.
Més informació a: https://ocupacio.eic.cat/
Powered by Cvtools.com
Cargando la página. Espere un momento por favorCargando la página. Espere un momento por favor